1.4 คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์

            – Internet คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกืดจากการเชื่อมโยงของคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ในโลก อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวมของข้อมูลมหาศาล และเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว

            – world wide web : www เป็นบริการข้อมูล โดยใช้ข้อมูลของ www จะอยู่ในรูปแบบเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ซึ่งภายในเอกสารจะมีจุดเชื่อมโยง (Link) ไปยังเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเหมือนใยแมงมุม เป็นที่มาของคำว่า (Web)

            – HTTP เป็นโปรโตคอลสำหรับเปิดดูข้อมูลจาก www เรียกใช้ได้โดยระบุ htt:// และตามด้วย URL ในช่องกรอก Address ด้านบนของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

            – Uniform Resource Locator : URL คือข้อความที่บอกตำแหน่งของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

            – Domain name คือ ชื่อเว็บไซต์ (ที่ไม่มีการซ้ำกันกับเว็บไซต์อื่น) 

            – Webpage คือ หน้าเอกสารของบริการ www ที่อยู่ในรูปแบบ HTML 

            – Homepage คือ เว็บเพจหน้าแรกที่ผู้ใช้เห็มเมื่อเข้ามายังเว็บไซต์

            – Website คือ เว็บหลายๆ หน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน ประกอบเข้าด้วยกัน

            – Web browser คือ โปรแกรมสำหรับเรียกดูเว็บเพจ โดยจะแปลงคำสั่ง HTML แล้วประมวลผลเพื่อแสดงผลออกมาเป็นเว็บเพจ

           – Web server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลใน www ซึ่งเก็บเว็บเพจ และโปรแกรมจัดการบริการ เมื่อผู้ใช้ต้องการดูเว็บเพจที่อยู่ในเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ก้จะใช้เว็บเบราว์เซอร์เรียกขอข้อมูลโดยระบุที่อยู่ของข้อมูลในลักษณะที่เรียกว่า URL

          – Upload คือ การส่งข้อมูลจากเครื่องเราไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเราสร้างเว็บเพจแต่ละหน้าแล้ว ต้องส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการข้อมูล www โดยอาศัยโปรแกรม FTP

          – Search engine เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมในการค้นหาเว็บต่างๆ โดยมีการเว็บรายชื่อเว็บไซต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของเว็บไซต์ และนำมาจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถค้นหาและแสดงผลได้สะดวกรวดเร็ว

1.5 ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ

         HTML (Hypertext Markup Language) คือ ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจเพื่อนำไปแสดงผลในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เอาสารเว็บเพจจะมีนามสกุลเป็น .htm หรือ .html