บทที่2 พื้นฐานการใช้โปรแกรม Dreamweavr Cs6

            โปรแกรม Dreamweaver คือสุดยอดโปรแกรมสำหรับงานพัฒนาเว็บไซต์ที่มีกลุ่มผู้ใช้งานมากเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากมีกลุ่มเครื่องมือที่ใช้งานง่ายครอบคลุมการทำงานจริงในทุกๆๆด้านซึ่งปัจจุบันได้ถูกพัฒนามาถึงเวอร์ชั่นCs6 ในเวอร์ชั่นนี้มีการปรับปรุงขีดความสามารถให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเนื้อหาของบทนี้จึงขอกล่าวถึงพื้นฐานการใช้งานและทำความรู้จักโปรแกรม Dreamweaver Cs6 ก่อนที่จะใช้งานในระดับสูงต่อไป

screen_dreamcs6

1.เมนูบาร์ รวบรวมกลุ่มรายการเมนูซึ่งประกอบด้วย

       – File คำสั่งที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการไฟล์เว็บเพจ

       – Edit คำสั่งเพื่อการแก้ไขค่า

       – View คำสั่งสำหรับแสดงผลมุมมองของเว็บเพจ

       – Insert คำสั่งใช้ในการแทรกข้อมูล

       – Modify คำสั่งเพื่อปรับแต่งรายละเอียด

       – Format คำสั่งที่ใช้สำหรับปรับค่ารูปแบบของฟอนต์และ CSS

       – Commands คำสั่งสำหรับทำงานทางด้าน HTML

       – Site คำสั่งที่ใช้บริหารจัดการเกี่ยวกับไซต์

       – Windows คำสั่งที่รวบรวมการใช้งานพาเนลและหน้าต่างของโปรแกรม

       – Help คำสั่งเกี่ยวกับข้อความช่วยเหลือ

2. Panel กลุ่มพาเนลที่จัดเก็บกลุ่มเครื่องมือต่างๆในการออกแบบ 
3.File Panel บริหารจัดการเกี่ยวกับไซต์และไฟล์ต่างๆ
4.Open a Recent Item รายชื่อไฟล์ที่มีการเปิดใช้งานก่อนหน้านี้

5.Create New รูปแบบการสร้างเว็บเพจซึ่งรองรับการทำงานทางด้านชุดคำสั่งภาษาต่างๆของเว็บไซต์
6. TopFeatures ชุดคำสั่งและเครื่องมือเพื่ออธิบายและรายละเอียดการใช้งาน