ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ นางสาวอมมรัตน์ เล่ห์กล ชื่อเล่น อั้ม

เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.. 1999

ที่อยุ่ปัจจุบัน 77/1 .รามราช ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

วุฒิการศึกษากำลังศึกษาอยุ่วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่อยู่E-mail :Lekonaum@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อ 064-9723934