จุดประสงค์

      1. เข้าใช้งานและออกจากโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ได้อย่างถูกต้อง 
      2. สร้าง Site งานและแก้ไข Site งานได้
      3. สร้างเว็บเพจใหม่ในในลักษณะต่างๆ ได้ 
      4. บันทึกเว็บเพจและทดสอบการแสดงผลหน้าเว็บเพจกับเว็บบราวเซอร์ได้