บทที่4 การเพิ่มมัลติมีเดีย

       การสร้างเว็บเพจนอกจากจะใช้ข้อความ ภาพประกอบ ตาราง และองค์ประกอบอื่นๆ ตามที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว เสียง และกราฟิกต่างๆ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติซึ่งรวมเรียกว่า “มัลติมีเดีย” (Multimedia) ซึ่งจะช่วยให้เว็บเพจน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

       การใช้มัลติมีเดียต้องใช้เทคโนโลยีสำคัญได้แก่ Flash, Java, Java applet, Shockwave และ Plugin ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับสร้างเว็บเพจทั่วไป

       FLV ย่อมาจาก Flash Video เป็นไฟล์ที่เกิดจากการแปลงไฟล์จากโปรแกรม Flash เป็นแบบ วีดิโอซึ่งจะทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงสามารถดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว

        JavaSeript เป็นคำสั่งภาษาJava ขนาดสั้นเหมาะสำหรับสร้างลูกเล่นให้เว็บเพจ เช่น สร้างฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้ สร้างภาพเคลื่อนไหว แทรกมัลติมีเดีย ฯลฯ นำมาสร้างเว็บเพจประกอบกับภาษา HTML ได้

         ActiveX เป็นโปรแกรมขนาดเล็กซึ่งเรียกว่า “คอลโทรล (Control)” ทำหน้าที่เฉพาะตามที่เขียนโปรแกรมไว้ถูกเรียกใช้โดยดาวน์โหลดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มาทำงานบนเครื่องอัตโนมัติ

         Plugin เป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้บราวเซอร์สามารถแสดงข้อมูลมัลติมีเดียประเภทอื่น ๆ ได้ เช่น ไฟล์วีดีโอประเภท AVI , WMV , MOV หรือไฟล์เสียง MP4 ,MP3 , MIDI  ไฟล์ต่างๆ  เหล่านี้หากต้องนำไปใช้บนเว็บเพจจะต้องใส่ด้วยคำสั่ง Plugin

การใช้งานมัลติมีเดียประเภท SWF

      การนำไฟล์ SWF มาใช้บนเว็บเพจ

      1.เตรียมไฟล์SWFไร้ให้พร้อมซึ่งจะเป็นไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash นามสกุล .swf

      2.คลิกที่ตำแหน่งที่จะแทรกไฟล์SWF แล้วเลือกเมนู Insert > Media > SWF 
หรือ คลิก ที่ปุ่ม Media : SWF บนแถบเครื่องมือ Common  หรือ แป้น Ctrl + Alt +F

image08_2

          3.จะได้หน้าต่างSelect File สำหรับเลือกไฟล์ .swf คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ

          4.คลิกOK

          การกำหนดคุณสมบัติของ Flash Movie  

image08_2